Galactic Human
Kendimize sormalıyız. Başarılarımızdan oldukça gurur duyan bizler. Kozmik perspektifte neresidir yerimiz?
Home   ×       ×   Ask me!

Terk edilmeye rasyonel olarak bakmam mümkün olmuyor, “her bitiş bir başlangıçtır” avuntusuna sığınamıyor “her şeyde bir hayır vardır” diye düşünemiyorum. Tek istediğim geri gelmesi, tamam geri gelsin, belki sonra ben terk ederim ama gelsin. Elinden dondurması çekip alınmış çocuktan farksız; narsist kırılmalar yaşıyorum.

Bütün ötekilerden daha kutsal bir kız. Bir şairin en çılgın düşüncelerinden daha eşsiz, daha güzel, daha saf, daha noksansız ve daha ince bir varlıktı o.  Güzelliği, ölmezlik suyunun bir kaynağıydı; yüzüne bakmak bu sudan içmek, içmek ve içmek demekti. Eşsiz, noksansız bir yaratıktı, katkısız bir sanat eseriydi. Su gibi ay ışığında açmış nazik bir çiçekti. Bu dünyadan olmayan bir yaradılış, hani o incil’deki melekler gibi, merhametli, kraliçelere yaraşır bir kişilik.

Belirli bir yükseklikte her şey birleşip birbirine karışır: Filozofun düşünceleri de, sanatçının yapıtları da, hayır işleri de.

Sonu tuvalette biten alkollü her gece de vücudumuz istisnasız bize alkolün bir zehir olduğu mesajını verir.

Madem zehir, neden içiyoruz?

Buna cevaben içimizde öldürmemiz gereken şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Fakat kötü duyguları alkolle öldüremezsiniz. Ve içinizdeki boşluğu çörekler ile dolduramazsınız.

Sorun ne biliyor musunuz?

Kadınlar… İçki içmek… Sizler bana bakıp bunun kolay olduğunu düşünüyorsunuz. Ama anlamadığınız şey şu ki: bugünkü gibi gamsız, ayyaş bir hovarda olabilmek için kendimi bu işe adayıp yıllar boyunca çok uğraştım ben.

- Eee, bir biraya ne dersiniz?

Berk Vanlı

Çünkü, toplumun daha yüksek çıkarlarını korumak için bıçağımı kullanmalıydım.

Bir kış uykusu, daha açık bir eylem için gizli bir hazırlıktır.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter